АТ «Київгаз» інформує

АТ «Київгаз» інформує

Важливо!

Службове посвідчення АТ «КИЇВГАЗ» серія ГП №05 110, видане 06 вересня
2022 року, вважати недійсним з 21 липня 2023 року у звʼязку із втратою
чинності.

Службове посвідчення АТ «КИЇВГАЗ» серія ГП №05 123, видане 06 лютого
2023 року, вважати недійсним з 21 липня 2023 року у звʼязку із втратою
чинності.

Олена ПЕТРИШИН